บ่งบอกถึงถึงการเจริญเติบโตที่สำคัญ’ ซึ่งมีต้นเหตุมาจาก dg สำหรับการระบาดของ Covid-19 นอกเหนือจากการช่วยเหลือที่มากขึ้นโดย Kaizen Gaming

– กรุ๊ปปฏิบัติงานที่อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังผู้ประกอบธุรกิจพนันออนไลน์ชั้นหนึ่งของภาษากรีกใน dg รายได้ออนไลน์ทั้งหมดทั้งปวงมากขึ้น 122.4 ล้าน

ยูโรโดยได้รับความให้การช่วยเหลือจากการรวมไคเซ็นให้การเกื้อหนุนทางด้านการเงินต่อการน้อยลงของกิจการค้าปลีกอย่างสม่ำเสมอเพราะสถานที่จำหน่าย

OPAP บันทึกการต่ำลงของรายได้ไตรมาสที่ dg ล้านยูโร (2020: 328.3 ล้านยูโร) นอกเหนือจากนี้กำไรทั้งสิ้นสำหรับ