voopoo2.3 . สาร voopoo ประกอบละอองลอย
พินิจพิจารณาละอองของยาสูบกระแสไฟฟ้าเพื่อหานิโคตินแล้วก็สารประกอบโดยการดักจับละอองลอยบนท่อระบายความร้อน สิ่งจำเป็นเป็นจำ

เป็นต้องสังเกตว่าการปลดปล่อยยา voopoo สูบอิเล็กทรอนิกส์มีสารประกอบอีกทั้งในเฟสของก๊าสและก็ของเหลว (พูดอีกนัยหนึ่ง “ไอ” เป็นละอองในทางเคล็ดลับ) คาดว่าหลอด TD ระบายความร้อนจะเก็บละอองทั้งหมด

ทั้งปวงที่ปลดปล่อยออกมาจากยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ Goniewicz แล้วก็ภาควิชา รวมทั้งนักค้นคว้าผู้อื่นใช้เครื่องสูบ (ยกตัวอย่างเช่น Teague TE-2, Borgwaldt RM20S) เพื่อสร้างรวมทั้งเก็บรวบรวมละอองยา

สูบอิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็แล้วแต่ ไม่มีการเข้าถึงเครื่องไม้เครื่องมือดังที่กล่าวถึงแล้วสำหรับในการเรียนรู้นี้ โดยเหตุนี้ เพื่อผลสรุปที่ทำใหม่ไ

ด้รวมทั้งในเชิงจำนวน วัสดุอุปกรณ์สุ่มอย่างง่าย ( รูปที่ 1 ) ถูกปรับปรุงแก้ไขดัดแปลงจาก หลอดฉีดยาแบบอัดก๊าซขนาด 50 มิลลิลิตร กระบอกสำหรับฉีดยาถูกใช้เพื่อดึงละอองลอย 40 มิลลิลิตร ใน ∼4 จากยาสูบอิเล็ก

ทรอนิกส์ผ่านท่อคายความร้อนสแตนเลสที่ใส่ Tenax TA, Carbograph 1TD แล้วก็ Carboxen 1003 (Restek Corporation, Bellefonte, P

A, USA) หลอดนี้ได้รับการเลือกเฟ้นโดยตรึกตรองจากการประสมประสานที่สมควรของตัวดูดซึม สามตัว เพื่อคัดเลือกกรอง VOCs ในตอน C 2-3จนกระทั่ง SVOCs ในตอนC 30–32 หากว่าวิธีการแบบนี้จะเป็

นแบบแมนนวล แม้กระนั้นมีการใช้ พัฟ ∼4 ดังที่เสนอแนะโดยอิงจากการสังเกตของ Farsalinos et al. เกี่ยวกับทำเลที่ตั้งยาสูบอิเล็กทรอนิกส์12 เว้นเสียแต่แบบอย่างพัฟโดดเดี่ยวแล้ว ยังได้สุ่ม 10 แบบอย่างเพื่อเอาอ

ย่างระบอบการสูบยาสูบ แบบอย่างนี้ถ่ายโดยการวาดด้วย พัฟ 4 วินาที 10 ครั้งโดยกั้นด้วย 10 ระยะเวลาระหว่างพัฟ ต่อจากนั้นหลอดดูดความชุ่มชื้นถูกถ่ายโอนไปยังระบบการวิเคราะห์ต่อแต่นี้ไปเพื่อระบุ VOC แล้วก็ SVOC ที่ปลดปล่อยออกมาโดยตรงจากยาสูบอิเล็กทรอนิกส์: Markes UNITY™ ด้ามจับคู่กับ Agilent 7890B GC พร้อมกันไปกับเครื่องตรวจค้น Agilent 5977A MS พารามิเตอร์ UNITY™ รวมทั้ง GC–MS แสดงในตาราง S2รวมทั้งตารางที่ 1เป็นลำดับ

ความเข้มข้นของละอองลอยของ VOCs ที่เลือกคำนวณจาก แผนภูมิการปรับเทียบเคียงห้าจุดที่ผลิตขึ้นโดยการวิเคราะห์ชุดของขนาดของ มาตรฐานแก๊สแรกเริ่ม 10.0 ppb v มาตรฐานก๊าสเบื้องต้น10.0 ppb v ถูกทำขึ้นโดยการฉีด 180 มิลลิลิตร ขององค์ประกอบ TO-15 + NJ 1.00 ppm เจ็ดสิบห้าส่วนประกอบ ( Restek Corporation, Bellefonte, PA, USA) แล้วก็ 180 มิลลิลิตร ของสารเริ่มต้นโอโซนห้าสิบเจ็ดรายการ/PAMS (Restek Corporation, Bellefonte, PA, USA) ลงใน SilcoCan ขนาด 6 ลิตรแบบย้ายที่ได้ ถังพิจารณาอากาศ (Restek Corporation, Bellefonte, PA, USA) และก็อัดแรงกดดันกระป๋องเป็น 30 psig ด้วยไนโตรเจน RH 50% โอเชียอิ et al. 13ระบุ 50% RH ให้ดีที่สุดสำหรับความเสถียรภาพ มาตรฐานได้รับอนุญาตให้แก่ 7 วัน มาตรฐานดังกล่าวมาแล้วข้างต้นสามารถเจาะจงสารประกอบที่เป็นบวกสำหรับ VOCs รวมทั้ง SVOC ที่ไม่ซ้ำกันหนึ่งร้อยห้ารายการจากเวลาการคงอยู่รวมทั้งการจับคู่มวลสาร voopoo