“หนึ่งในแนวทางที่พวกเขาทําแบบนั้นเป็นผ่านการดําเนินคดีที่น่าอัศจรรย์ใจ” ทนายของ เอเย่นคาสิโน เมื่อวันพุธ “อีกแนวทางหนึ่งที่พวกเขาทํามัน เป็นการเลิกของกินลาสเวกัสซัน”

เบนจามินลิปแมนที่ปรึกษาทางกฎหมายของ Review-Journal เน้นไปที่การเข้าพักที่วิลเลียมส์ใส่ด้านในคดีของเมือง ลิปแมนไม่ยอมรับผู้ครอบครอง Review-Journal อยากได้กําจัดพระอาทิตย์

“ไม่มีอะไรได้รับการปรับปรุง” “การดําเนินการของศาลของเมืองถูกยับยั้ง คดีของรัฐบาลกึ่งกลางอาจมีผลสําคัญ พวกเรามิได้ปรารถนาปิดพระอาทิตย์ พวกเรากําลังกล่าวว่าพวกเขาควรจะยืนด้วยเท้าสองข้างของตนเอง”

พระอาทิตย์ซึ่งเดิมเป็นตอนบ่ายวันแล้ววันเล่าจะถูกพิมพ์แล้วก็จัดส่งเป็นส่วนเดียวข้างในเช้าตรู่ เอเย่นคาสิโน ซึ่งเป็นเจ้าของสำนักพิมพ์ กติกาการดําเนินงานด้วยกันของพวกเขาได้รับการปรับแก้ใน 2005 เพื่อกําครั้งดให้หนังสือพิมพ์แต่ละฉบับจำเป็นต้องแบกรับค่าใช้สอยด้านบรรณาธิการของตนเองและก็ Review-Journal เพื่อแบ่งปันเปอร์เซ็นต์ของผลกําไรที่ตกลงไว้กับพระอาทิตย์

เดอะซันโต้แย้งในปี 2016 ว่าครบกําครั้งดอย่างน้อย $ 6 ล้านสะสมในตอน 10 ปีของธุรกิจกับสมัยก่อนผู้ครอบครองนิตยสาร เอเย่นคาสิโน เรื่องดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้วถูกวินิจฉัยภายหลังจากอนุญาโตตุลาการสําหรับจํานวนเงินที่มิได้เผยต่อสาธารณะ.…